Toespraak van Dr. Te Hennepe uit 1942 over de destructie

Nuttige stoffen uit afgekeurd vleesch

‘s-GRAVENHAGE — Namens den Secretaris-Generaal van het departement van sociale zaken heeft de hoofdinspecteur van de volksgezondheid, dr. B. J. C. te Hennepe, de commissie van advies geïnstalleerd, aan welke is opgedragen te bevorderen dat de destructie van vee en vleesch in het geheele land op economische en organisatorisch juiste wyze wordt uitgevoerd

Dr. Te Hennepe, aan wien het voorzitterschap deze commissie is opgedragen, omschreef de beteekenis der destructie als volgt:

  1. De destructie is een uitvloeisel der hygiëne voor mensch en dier.
  2. Door de destructie moeten zoo mogelyk waardevolle producten worden geproduceerd.
  3. De destructie moet zoo economisch mogelyk geschieden.

De hygiënische zyde van de kwestie eischt de beantwoording van de vraag, hoe gedestrueerd zal worden, maar ook de economische inslag van het probleem stelt deze vraag, want met het systeem van destrueeren, de gebruikte temperaturen, hangt direct samen het verbruik van energie en de waarde der eindproducten.
Deze waarde is belangrijk als men weet, dat in 1941 geproduceerd werden 1.200.000 kg vet en 5.500.000 kg diermeel, naast andere waardevolle producten (huiden, haren enz.).

By dit alles mag vooral ook de sociale factor niet worden vergeten.Voor de arbeiders moet in alle opzichten uitstekend worden gezorgd.

Spr. zag voor het oogenblik de taak der commissie primair als een om de destructie in ons land zoo goed mogelijk aan den gang te houden, en daarnaast om de richtlynen voor de toekomst te ontwerpen.

Spr. achtte overigens het woord „destructie” totaal onjuist, want het proces, dat bedoeld wordt, schept uit afkeerwekkende, onbruikbare en schadelijke materialen hoogst nuttigestoffen voor de gemeenschap. Het is geen vernietigingsprocs, maar een omzettingsproces, een scheppingsproces.

Dagblad van het Oosten van 23 dec. 1942

Dagblad van het Oosten 23 dec

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s