De voorbereidingen van Charles Nijveen rond 1922 voor zijn “Vleeschmeelfabriek de Phenix” in Burgum

Aanvankelijk was eigenlijk alleen nog maar Charles Nijveen betrokken bij de oprichting van zijn “Vleeschmeelfabriek de Phenix”.

In zijn voorbereidingen voor deze oprichting ging hij niet over één nacht ijs. Hij orienteerde zich eerst in verschillende landen op de verschillende manieren, waarop ze daar kadavers en afgekeurd vlees verwerkten. Uiteindelijk koos hij voor het Duitse systeem van de zogeheten “Kadaver-Verwertungs Anstalten” In zijn toelichting beschrijft Nijveen de werking van dit proces als volgt:

“De vernietiging van al het vee en vleesch vindt plaats in apparaten voorzien van combineerde sterilisatoren en doogapparaten met ingebouwde roerwerk en die zijn voorzien van stoomdicht afsluitende deksels, stoomverwarmingsmantels met luchtverwarming en condensatieregisters, verder kleppen voor het inblazen der lucht en uitlaatkleppen voor het bewerkte product.

De cadavers worden in zijn geheel in de apparaten geworpen. De deksels worden daarop hermetisch gesloten en de stoom in de dubbele wand toegelaten. Hierdoor wordt de binnenketel tot op 140°C verhit en gedurende 4 uur gehouden.

Het ingeworpen materiaal wordt hierdoor volkomen steriel en alle bacterien en ziektekiemen onschadelijk gemaakt.

De bewerking van het materiaal veroorzaakt stank noch hinder voor de omgeving.”

Posting 3 24 apr. 2015  NTF koerier 1966

De boerderij zoals Nijveen die rond 1910 aan de Bergummerdam, nu Damsingel in Sumar had gekocht (Bron: NTF koerier 1966)

Posting 3 24 apr. 2015  handtek Nijveen

De handtekening van Nijveen onder zijn toelichting op zijn plannen voor zijn vleesmeelfabriek

Advertenties

Medeoprichter NTF handelde al in 1916 in vleesmeel als veevoer

Getuige deze advertenties had – nog voor de oprichting van de NTF – één van de oprichters hiervan, Charles Nijveen of Karel Mozes, al een handel in vleesmeel voor veevoer en dierlijke vetten voor technische toepassingen. In feite zijn dit “destructieproducten”. Ik weet niet of hij deze producten ook zelf produceerde of ze  elders inkocht

LC-19161211-7002 NTF Phenix inedible dierlijk vet

LC-19171105-8004 NTF Phenix diermeel als veevoer

LC-1919 03 19-4012 NTF Phenix  advertentie paardenvet